JAARAGENDA & VERSLAGEN

Op deze pagina vindt u belangrijke vergaderdata waaronder die van de eerstvolgende ledenvergadering, de verslagen van de algemene ledenvergaderingen en het meest recente jaarverslag.

Bijeenkomsten

Algemene Leden Vergaderingen

 

Najaar 2020

Woensdag 25 november 2020, 13.30-16.30, Aristo Lunetten, Utrecht ( onder voorbehoud)

 

Voorjaar 2020 (uitgesteld)
Woensdag 22 september 2020, 13.30-16.30 uur Aristo Lunetten Utrecht

 

Najaar 2019

Woensdag 23 november 2019, 13.30-16.30, Aristo Lunetten, Utrecht 

 

Voorjaar 2019

Woensdag 29 mei 2019, 9.30-12.30 Aristo Lunetten, Utrecht

 

Verslag ALV

 

Het conceptverslag van de Jaarvergadering najaar 2018 treft u hier aan.

 

Jaarverslag en lidmaatschapsflyer

Het jaarverslag 2017 van de coöperatie is hier te downloaden.

 

U vindt hier de lidmaatschapsflyer van de coöperatie.